Om mig

Martin Almquist AB är ett konsultbolag inom ekonomi.

 

 

  Erfarenheter, kompetens

1. Sammanställning

Driven controller och ekonomichef med gedigen erfarenhet från större och medelstora bolag med internationell anknytning. Övergripande strukturellt ansvar med operativ delaktighet. Både i linjebefattning och som konsult. Fokus på leverans i tid med hög kvalitet.

2. Business controlling

Som business controller upprättat månadsrapportering och årsbokslut i större bolag. Konsolidering, koncernredovisning och koncernbokslut innefattande IFRS i internationella bolag. Rapportering till management och styrelse. Stor delaktighet i upprättande av årsredovisningar för börsnoterade internationella bolag, inom telekom och tillverkning (oms 500 kr – 1 mdr).

3. Ekonomichef

Som ekonomichef upprättat månads- kvartals- och årsbokslut i från små till större bolag inom handel och grossitsbranschen (oms 800 mkr). Redovisning samt kredithantering.

4. Produktion

Produktionsprojektledning vad gäller säkerställande av kalkyler samt förbättringsåtgärder för bättre lönsamhet. Linjeansvar för produktionscontrollers. Projektansvarig för större projekt gällande produktlönsamhet för kundspecifika produkter. Transfer priser och Operating Performance Process. Nya modulinstallationer i SAP med ny kalkylbas som resultat. Projektledning med övergripande beslut. Även detaljfrågor och inmatning av data. Även investeringar.

5. Projektledning

Projektledning med uppdelning av större rörelsedrivande tillverkande aktiebolag till flera mindre aktiebolag (omsättning 2 mdr, 800 anställda). Avtalsgenomgång med förändringar, juridiska aspekter tillsammans med advokater. Personalinformation och hantering tillsammans med HR, balansräkning, pensioner, lokaler, produktionsförflyttningar. Även andra projekt som outsourcing, systemimplementering, produktion, effektivisering, investeringar.

6. Systemimplementering

Projektledare för upphandling och implementeringar av ERP system i tillverkningsindustrin (Movex) samt även uppdateringar och tilläggsmoduler i SAP, Navision och Pyramid.

Upphandling och installation av Aaro konsolideringssystem. Förändringsstruktur i Cognos. Implementering av i TM1. Arbetat med koncernrapportering i ovan nämnda system inklusive Excel.

Omarbetning av struktur samt uppdatering, kontroll, avstämning av Qlikview i två större bolag.

7. Funktionscontrolling

Projekt med controlling för HR med beräkningsstruktur för nyckeltal för tjänstemän och kollektivanställda med koppling till produktion och andra verksamhetsgrenar. Innförande av nya rapportstrukturer och uppföljning på marknads- och försäljningsavdelningar.

8. Kvalitetssystem

Upprättat kvalitetssystem för rapportering med nyckeltal och uppföljning/resultatsammanställning för nordisk försäljningsorganisation (oms ca 3 mdr). Byggt i Excel kopplat till Movex.

9. Pensioner

Pensionsutredningar gällande PRI, tjänstepensioner, stiftelser och kopplingar till ny företagsstruktur.

10. Due diligence

Byggt upp databank med information om ekonomisk och administrativa data, deltagit i utredningar och frågeställningar från presumtiva köpare vid due diligence projekt. Deltagit i sammanslagning.

11. Personalansvar

Personalansvar såsom VD och ekonomichef/controller för upp till 20 personer.

12. Ledningsgrupp & styrelse

Arbetat i ledningsgrupp för större bolag samt styrelse i mindre bolag.

13. Investeringar

Gjort underlag till styrelse vad gäller större investeringsprojekt avseende förändring av transporter från bil till tåg. Detaljerad information gällande logistik, ombyggnad av fastighet, upphandling av kapacitet på järnväg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>